Dự án

Cảm nhận khách hàng

“BGĐ rất hài lòng về ứng dụng hội nghị trực tuyến trong cơ quan vì nó giúp cho Ban lãnh đạo công ty tiết kiệm thời gian đi lại và chỉ đạo kịp thời trong hệ thống chi nhánh, trong tương lai chúng tôi vẫn chọn Onetel là nhà cung cấp dịch vụ”

Ban GĐ – Công ty DMSPRO

“Là người trực tiếp chọn sản phẩm hội nghị trực tuyến cho toàn hệ thống Ngân hàng, tôi rất hài lòng về sản phẩm và dịch vụ của Công ty Viễn Thông Số Một”

Mr. Trí – Nam Á Bank

“Từ khi sở hữu hệ thống hội nghị trực tuyến tôi hoàn toàn chủ động điều hành tất cả các chi nhánh, do đó tôi có nhiều thời gian hơn để đầu tư công việc quan trọng khác”

Bà Phạm Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Bidiphar


BẠN CẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÙ HỢP

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI CÁC HÃNG

Họp trực tuyến
họp trực tuyến